Traumast taastumise coaching

Mis on traumast taastumise caoaching ja kes on traumast taastumise coach?

Sellest, mis on psühholoogiline trauma, räägin mitmes oma blogipostituses (vaata näiteks siia). Trauma on miski, millest on vaja taastuda. Traumeeritud inimesed vajavad oma taastumise teekonnal kõrvale inimesi, kes on usaldusväärsed ja turvalised.

Sõna “coach” tuleb inglise keelest ning tähendab treenerit, õpetajat, juhendajat. Coaching on ala, mida kasutatakse nii firmade juhtimises kui isikliku arengu toetamisel. Traumast taastumise coaching on küllaltki uus vaimse tervise teenus, mis kasutab coachingu meetodeid.

Traumast taastumise coachingu spetsiifika

Traumast taastumise coachingus on mõningad nüansid, mis eristavad seda tavapärasest coachingust. Oma olemuselt omab traumast taastumise coaching teistest coachingu vormidest väiksemat distantsi suhtes coachi ja kliendi vahel. Traumast taastumise coachingu programm on täielikult välja töötatud ning seda õpetatakse ja juhitakse trauma-ellujääjate poolt. IAOTRC* on olnud trauma taastumise coachingu valdkonnas teerajaja. Ühelgi teisel selle ala inimesel ega organisatsioonil pole kirjutatud väljaõppeprotokolle ning eetikanorme. IAOTRC jälgib programmi täitmist, koolitab traumast taastumise coache ja jälgib, et traumast taastumise coachingu valdkonnas oleks tagatud kõrged kvaliteedi- ja eetikastandardid. IAOTRC on ka esimene traumadega tegelev coachingu ühing, kes on ACTO** koolitusorganisatsioonide liidu liige.

Põhimõtted klientidega töötamisel:

*Coachid teevad klientidega koostööd võrdsetena, mitte ülemustena (Eesti maastikul on põhimõtteline sarnasus kogemusnõustamisega).

*Coachid töötavad kui juhendajad, mentorid ja õpetajad.

*Coachid on toetatava kuulajad.

*Coachid pakuvad oma klientidele nende jaoks tarvilikku kaastunnet ja valideerimist.

*Coachid ei tööta traditsioonilise meditsiini mudeli järgi. Nad ei näe oma kliente sellistena, kes on katki või vajavad parandamist. Nad lähenevad oma kliendile kui indiviidile, kellel on normaalne reaktsioon ebanormaalsele kogemusele.

*Coachid töötavad tugevuspõhise mudeli järgi ja usuvad, et nende klientidel on võimekus suunata ise oma tervenemist, kui neile pakutakse vajalikku tuge ja julgustust.

*Coachid keskenduvad sellele, et aidata kliendil üles ehitada oma tugevused, tervislikud veendumused ning positiivsed toimetulekustrateegiad, selle asemel, et kustutada „negatiivset“ käitumist ja veendumusi.

*Coachid pakuvad klientidele koolitust/teadmisi traumade kohta (trauma-informeeritus), et aidata neil mõista ja normaliseerida oma kogemusi.

*Coachid tunnistavad, et inimestevaheline trauma põhjustab inimese eraldumist iseendast, maailmast ja teistest inimestest. Nad aitavad oma kliendil leida ohutuid viise taasühinemiseks iseenda, maailma ja teiste inimestega.

*Coachid aitavad oma klientidel näha uskumuste süsteemi, mille väärkohtlejad panid neid omaks võtma. Nad aitavad oma kliendil õppida nägema tõtt enda, inimsuhete ja maailma kohta.

*Coachid kujundavad oma klientidega tervislikku käitumist ja veendumusi. Nad aitavad ühtlasi kujundada tervislikke suhtlemisoskusi, mille läbi kliendid õpivad, kuidas suhelda teistega ja iseendaga.

*Coachid aitavad klientidel püstitada oma taastumise eesmärke ja seavad koos oma klientidega tee nende eesmärkideni jõudmiseks.

IAOTRC coachingu põhimõtted:

*Propageerime kogu maailmas trauma ellujääjatega töötamist ning trauma-informeerituse jagamist.

*Me ei lõpeta kunagi töötamist omaenese taastumise suunas ning otsime vajadusel professionaalset abi.

*Tunnistame oma coachingu oskustes kasvuvaldkondi ning otsime koolitust, teavet ja supervisioone, et ehitada üles isiklik tugevus nendes valdkondades.

*Me järgime “anna edasi” programmi, pakkudes perioodiliselt taskukohaseid teenuseid neile, kellel on vähe materiaalseid ressursse. Sedasi saame tagada, et kvaliteetsed coachingu teenused oleksid saadaval kogu ühiskonnale.

Traumast taastumise coachi töö eetilised alused

*Traumast taastumise coachid töötavad klientidega kui võrdsetega. Nad tunnistavad seda, et ehkki nad võivad olla trauma ja taastumise alal eksperdid, on nende kliendid oma elude eksperdid koos individuaalsete vajaduste ja soovidega.

*Traumast taastumise coachid kohtlevad oma kliente austusega, samuti kliendi aega ja raha.

*Traumast taastumise coachid ei diskrimineeri ühtegi rassi, sugu, sotsiaalset klassi, soolist identiteeti või usulist veendumust.

*Traumast taastumise coachid austavad oma kliendi vaateid, ideaale ja veendumusi.

*Traumast taastumise coachid seavad koos oma klientidega eesmärgid, mis kajastavad nende kliendi vajadusi, mitte aga coachi soove.

*Traumast taastumise coachid ei luba klientidel lahkuda seansilt, kui klient on märkimisväärselt triggerdatud ja ebaturvalises seisundis.

*Traumast taastumuse coachid järgivad ja tunnevad oma töö piire.

*Traumast taastumise coachid ei astu klientidega romantilistesse ega seksuaalsetesse suhetesse.

*Traumast taastumise coachid ei kaasa finantstehinguid, mis jäävad väljapoole programmi rakendusala. 

*Traumast taastumise coachid ei suuna oma kliente teenustele, mida nad pole isiklikult kontrollitud.

*Traumast taastumise coachid ei hülga oma kliente mingil viisil. Kui nad peavad peatama oma tööpraktika või vabastama kõik kliendid, peavad nad seda tegema koos selgituse ja suunamisega teiste coachingu pakkujate juurde.

*Traumast taastumise coachid ei nõua oma klientidelt lepingulist kohustust coachingu teenuse kestvuse (näiteks 10 kohtumist) või sageduse osas.

*Traumast taastumise coachid on kursis valdkonna teadusuuringutega ning traumast taastumise ja sekkumise metoodikaga.

*Traumast taastumise coachid, kellel on väljaõpe väljaspool coachingu kursust, võivad pakkuda nende väljaõppe tasemega ühilduvaid teenused. Näiteks coachid, kellel on nõustamis- või teraapiakraadid võivad pakkuda terapeutilisi sekkumisi.

*Eelmainitud normide rikkumisel võib traumast taastumise coach jääda ilma oma sertifikatsioonist.

Erinevus trauma coachingu ja teraapia vahel

Tuues näite traumast taastumise coachingu asutajatelt, Bobbi ja Sarah Parish’lt, siis terapeudid on trauma-ala esmatasandi meedikud – kiirabitöötajad, traumakirurgid, anestesioloogid jne. Nii peavad terapeudid aeg-ajalt oluliselt sekkuma kliendi ellu, käitumistesse ja valikutesse. Nad niiöelda diagnoosivad ja ravivad patsiente. Nad lähtuvad sellest, mis on valesti ja vajab parandamist.

Traumast taastumise coachid lähevad kliendi kõrvale siis, kui klient – ikka piltlikult öeldes – ei vaja enam haiglaravi. Temas on tekkinud vähemalt esmane võimekus oma elu ja valikuid ise juhtida ning kontrollida. See ei tähenda, et tema paranemisprotsess on läbi, kuid ta saab juba “liikuda” ning tuleb toime tavapäraste toimingutega. Siin saab olla coach juhendajaks, julgustajaks ja teenäitajaks, kes jätab kliendile alles tema enda vaba tahte ja otsustusõiguse.

Tegelikkuses võivad erinevused kahe psühhoterapeudi või kahe coachi vahel olla suuremad kui coachi ja psühhoterapeudi vahel – lõpuks oleneb kõik inimese isiksusest, väljaõppest, lugemusest ja veel mitmest lisanüansist.

KailiSarg on Eesti esimene rahvusvaheliselt sertifitseeritud Trauma Recovery Coach™


* IAOTRC – International Association of Trauma Recovery Coaching (Rahvusvaheline Traumast Taastumise Coachingu Assotsiatsioon) on katusorganisatsioon, mis koondab traumast taastumise coache, tegeleb nende koolitamisega ning jälgib, et coachide töö vastaks kutsestandardile ning eetikanormidele.

** ACTO – Association of Coach Training Organizations on professionaalidest koosnev kogukond, mis ühendab ja vahendab coachingu õpet üle kogu maailma.

Käesolev tekst sisaldab tõlgitud ja kohandatud lõike lehekülgedelt https://certifiedtraumarecoverycoaching.com/ ja https://www.thetraumarecoverycoach.com/ , autoriteks Bobbi ja Sarah Parish

%d bloggers like this: