Välised ressursid

Vaimse tervise mured võivad olla väga rasked või koguni ohtlikud. Kui tunned, et vajad kohest abi või täiendavat infot, pöördu järgmiste abistavate ressursside poole.


Telefonid

Hädaabi – 112
Üldine hädaabi telefon. Abi kutsumine igasuguse ohu korral. Kiirabi, pääste ja politsei.

Hingehoiutelefon – 116123
Hingeline tugi kõigile vanusegruppidele ja inimestele, kes vajavad abi erinevate elusituatsioonide, probleemide ja teemadega toime tulemisel.

Perearsti nõuandeliin – 1220
Nõuanded lihtsamate terviseprobleemide korral, juhised esmaseks abiks.

Riigiinfo telefon – 1247
Info, mis puudutab riigiasutusi või koroonaviirusega seotud riiklikke korraldusi

Lasteabi – 116111
Kõik kõned, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega ning teatamine abi vajavast lapsest.

Ohvriabi kriisitelefon – 116006
Kiire abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda.
“Inimesed hakkavad paranema hetkest, mil nad tunnevad end kuulduna”

C. Richardson (vabatõlge)

%d bloggers like this: